Beeldbepalers: Media en Vrede

Programma voor scholieren vo van Beeld en Geluid Den Haag en het Vredespaleis.
Media hebben veel invloed op de manier waarop wij naar elkaar en de wereld kijken. Maar in hoeverre zijn de media een betrouwbare gids? En welke gevolgen heeft beeldvorming door de media gehad voor het Vredespaleis in Den Haag? In het duo-programma Beeldbepalers van Beeld en Geluid Den Haag, HUMAN en het Vredespaleis krijgen scholieren en studenten inzicht in de werking en invloed van de media.

Programma


De dag begint bij Beeld en Geluid Den Haag. Daar volgen leerlingen de interactieve masterclass Medialogica, waarin zij de mechanismen die schuilgaan achter grote gebeurtenissen in de media en mediahypes ontrafelen. Na afloop loopt de klas naar het om de hoek gelegen Vredespaleis, waar de eerder geleerde thematiek uitgediept wordt aan de hand van de geschiedenis en de praktijk van het Vredespaleis. Ook wordt er gesproken over het belang van media voor het veranderen van denken over de waarde van oorlog en vrede en wat de enorme impact van beeld kán zijn.

Praktische info

  • Geschikt voor VO/MBO
  • Duur Medialogica: 90 minuten / optioneel pauze
  • Vredespaleis: 75 minuten
  • Prijs € 355 per groep
  • Groepsgrootte maximaal 25 leerlingen
  • De masterclass Medialogica is ook als los programma te boeken. 

Meer over de Masterclass Medialogica

Na slapen en werken besteden wij de meeste tijd aan het gebruik van media. Zij dienen als gids om greep te krijgen op de werkelijkheid, ze bepalen in belangrijke mate ons beeld van de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe verhoudt het beeld dat zij schetsen zich tot de werkelijke wereld?

In de masterclass Medialogica ontrafelen leerlingen met de experts van Beeld en Geluid en omroep HUMAN de mechanismen die schuilgaan achter grote gebeurtenissen in de media. Scholieren en studenten gaan in groepjes aan de slag met het analyseren van een grote gebeurtenis in het nieuws en leren hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. Ook gaan we in gesprek over onze eigen rol en die van de media in het ontstaan en de kracht van de publieke opinie.

De casus in dit duo-programma gaat over de beeldvorming rondom de dekolonisatieoorlog van voormalig Nederlands-Indië. Daarbij staan we in het bijzonder stil bij de beeldvorming die ontstaat tijdens een conflict, de kracht van propaganda en de meerwaarde van meerdere perspectieven op gebeurtenissen.

Meer over het educatief programma Vredespaleis

Door de opkomst van nieuwe media zoals fotografie en telegrafie in het midden van de 19e eeuw, veranderde de perceptie van oorlog. Het Vredespaleis kan worden beschouwd als het resultaat van de roep om vrede door de wereldwijde Vredesbeweging, een geluid dat door politici werd opgepikt. Maar de media heeft zich ook tegen het Vredespaleis gekeerd; toen WOI uitbrak, een jaar na de opening van het paleis, werd het in spotprenten failliet verklaard. 

In dit programma wordt er gesproken over het belang van media voor het veranderen van denken over de waarde van oorlog en vrede en wat de enorme impact van beeld kán zijn. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan het belang van onafhankelijke media in conflictsituaties. Hoe kan de blinde vlek van de media ónze blinde vlek worden? En hoe zorgt mediamoeheid ervoor dat geweld blijft sluimeren? 

Over Beeld en Geluid, HUMAN en het Vredespaleis

Het programma Beeldbepalers voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is een samenwerking van Beeld en Geluid Den Haag, HUMAN en het Vredespaleis. 

Beeld en Geluid is dé nationale expert op het gebied van mediawijsheid en heeft als missie om bij te dragen aan een mediawijzere samenleving.  Beeld en Geluid Den Haag richt zich als mediamuseum de rol van pers, politiek en de burgers voor een vrije democratie. 

HUMAN is een omroep die in haar programma’s altijd verschillende perspectieven laat zien. Behalve op tv, radio en online is HUMAN actief in het onderwijs en organiseert ze debatprogramma’s en evenementen. Het televisieprogramma Medialogica, welke centraal staat in de masterclass, ontrafelt hoe scheve verhoudingen tussen beeld en werkelijkheid tot stand komen.

In het Vredespaleis in Den Haag wordt de mogelijkheid om vrede te bewerkstelligen middels rechtspraak ook bij kinderen en jongeren onder de aandacht gebracht. Voor scholen is er een speciaal ontvangst waarin de geschiedenis van Vredespaleis en het werk dat in het gebouw verricht wordt op interactieve wijze voor het voetlicht worden gebracht. 

Aanvragen

Duur:
90 min Beeld en Geluid Den Haag+ 75 min Vredespaleis
Groepen:
VO/MBO
Locatie:
Beeld en Geluid Den Haag en Vredespaleis
Prijs:
€355
Delen