Beeldbepalers: Media en Vrede

Programma voor scholieren vo van Beeld en Geluid Den Haag en het Vredespaleis.
Programma voor scholieren vo van Beeld en Geluid Den Haag en het Vredespaleis. Media hebben veel invloed op de manier waarop wij naar elkaar en de wereld kijken. Maar in hoeverre zijn de media een betrouwbare gids? En welke gevolgen heeft beeldvorming door de media gehad voor het Vredespaleis? In het duo-programma Beeldbepalers van Beeld en Geluid Den Haag en het Vredespaleis krijgen leerlingen meer inzicht in de werking en invloed van de media.

In het eerste deel volgt de klas de masterclass Medialogica bij Beeld en Geluid Den Haag. Tijdens Medialogica ontrafelen leerlingen de mechanismen die schuilgaan achter grote gebeurtenissen in de media en mediahypes. Na een eventuele korte pauze loopt de klas naar het om de hoek gelegen Vredespaleis. In dit programma wordt de eerder geleerde thematiek uitgediept door de geschiedenis en de praktijk van het Vredespaleis. In het tweede deel wordt aandacht geschonken aan het belang van media voor het veranderen van denken over de waarde van oorlog en vrede en wat de enorme impact van beeld kán zijn.

Praktische info

  • Geschikt voor: VO/MBO
  • Duur:
  • Medialogica: 90 minuten / optioneel pauze
  • Vredespaleis: 75 minuten
  • Prijs: € 355 per groep 
  • Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen
  • Beschikbaar op maandagen en dinsdagen in 2020
  • Reserveren en meer informatie: www.vredespaleis.nl/bezoek/onderwijs

Over Medialogica 

Na slapen en werken besteden wij de meeste tijd aan het gebruik van media. Zij dienen als gids om greep te krijgen op de werkelijkheid, ze bepalen in belangrijke mate ons beeld van de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe verhoudt het beeld dat zij schetsen zich tot de werkelijke wereld?

In de masterclass Medialogica ontrafelen leerlingen samen met de experts van Beeld en Geluid en omroep Human de mechanismen die schuilgaan achter grote gebeurtenissen in de media en mediahypes. Leerlingen gaan in groepjes aan de slag met het analyseren van een grote gebeurtenis in het nieuws en leren zij hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. Ook gaan we in gesprek over onze eigen rol en die van de media in het ontstaan en de kracht van de publieke opinie.

Over educatief programma Vredespaleis

Vanaf midden 19e eeuw veranderde de perceptie van oorlog door de opkomst van nieuwe media zoals fotografie en telegrafie. Het Vredespaleis kan worden beschouwd als het resultaat van de roep om vrede door de wereldwijde Vredesbeweging, een geluid dat door politici werd opgepikt. Maar de media heeft zich ook tegen het Vredespaleis gekeerd; toen WOI uitbrak, een jaar na de opening, werd het Vredespaleis in spotprenten failliet verklaard.

In dit programma wordt aandacht geschonken aan het belang van media voor het veranderen van denken over de waarde van oorlog en vrede en wat de enorme impact van beeld kán zijn. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan het belang van onafhankelijke media bijvoorbeeld in conflictsituaties. Maar ook aan hoe de blinde vlek van de media ónze blinde vlek wordt en hoe mediamoeheid maakt dat geweld maar blijft sluimeren.   

Over Beeld en Geluid en het Vredespaleis

Beeld en Geluid is dé nationale expert op het gebied van mediawijsheid en heeft als missie om bij te dragen aan een mediawijzere samenleving.  Beeld en Geluid Den Haag richt zich als mediamuseum de rol van pers, politiek en de burgers voor een vrije democratie. 

In het Vredespaleis wordt de mogelijkheid om vrede te bewerkstelligen middels rechtspraak ook bij kinderen en jongeren onder de aandacht gebracht. Voor scholen is er een speciaal ontvangst waarin de geschiedenis van Vredespaleis en het werk dat in het gebouw verricht wordt op interactieve wijze voor het voetlicht worden gebracht. 

Delen