Verwijzing naar Youtube-filmpje met trailer en begin van een uitzending Peter R. de Vries, misdaadverslaggever

Dit misdaadprogramma van Peter R. de Vries is een dikke 17 jaar op televisie geweest. In het programma worden reconstructies gemaakt van onopgeloste moordzaken en andere misdrijven, om mogelijke oplossingen te zoeken en achtergronden te delen met het publiek. Peter R. presenteert nieuwe feiten uit eigen speurwerk, getuigenissen en onthullende reportages die er meerdere malen toe leiden dat lopende zaken een nieuwe impuls krijgen of zelfs opgelost worden. Spraakmakend zijn onder andere de reportages over de relatie tussen Mabel Wisse Smit en Klaas Bruinsma en de reportage over de computer van officier van Justitie Tonino. Meest bekend is ongetwijfeld de onthullende reportage over de zaak Natalee Holloway. Deze aflevering krijgt wereldwijd aandacht en levert het programma zelfs een Emmy Award op.

This crime programme by Peter R. de Vries has been on television for over 17 years. In the programme, reconstructions are made of unsolved murder cases and other crimes, to look for possible solutions and to share backgrounds with the public. Peter R. presents new facts from his own research, testimonials and revealing reports that several times lead to cases being given a new impulse or even being resolved. His well-known broadcasts are the reports about the relationship between Mabel Wisse Smit and Klaas Bruinsma and the report about the computer of public prosecutor Tonino. The most famous is undoubtedly the revealing report on the Natalee Holloway case. This episode received worldwide attention and even earned the programme an Emmy Award.

Het programma levert naast bekende reportages ook een bekende uitspraak op. Aan het eind van een aflevering is het voor Peter R., met name in de beginperiode, tijd voor een knipoog. Hij sluit dan af met de bekende woorden: “Zorg dat u klaar zit, dan heeft u altijd een alibi”.

In addition to well-known reports, the programme also produces a well-known statement. At the end of an episode, Peter R. winks to the audience and says “Make sure you watch the next episode, so you will have an alibi”.

Kijk hier de bekende introductie-tune van het programma terug:

Watch the well-known introduction tune of the programme here: