Speech van Kleurrijke Top 100 op YouTube

Tijdens zijn toespraak als winnaar van de Kleurrijke Top 100 in 2016 legt Peter R. uit waarom hij zich zo inzet voor anderen. Ondanks dat hij zich vereerd voelt deze prijs te mogen ontvangen, legt de noodzaak van de prijs ook bloot wat er mis is met Nederland. Ons land is niet zo tolerant als we ons doen voorkomen en hij vindt het van groot belang om op te staan tegen onrecht. Hij verwijst naar zijn levensmotto ‘On bended knee is no way to be free’ en het citaat van de Ierse filosoof Edmund Burke ‘The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing’. Daarom roept Peter R. het publiek op om altijd je stem te laten horen; “Niets doen is geen optie. Spreek!”.

During his speech as winner of the Colourful Top 100 in 2016, Peter R. explains why he is so committed to others. Although he feels honoured to receive this prize, the necessity of the prize also exposes what is wrong with the Netherlands. Our country is not as tolerant as we make out and he thinks it is very important to stand up against injustice. He refers to his life motto ‘On bended knee is no way to be free’ and the quote from the Irish philosopher Edmund Burke ‘The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing’. That’s why Peter R. calls on the public to always make your voice heard; “Doing nothing is not an option. Speak!”.

Bekijk hier zijn volledige toespraak:

Watch his full speech here (in Dutch):

Meer weten over de Kleurrijke (Community) Top 100? Bekijk de website.