Nieuwswijsheid

Goed geïnformeerd zijn is essentieel. Zo weet je wat belangrijk is voor jou en welke keuzes je in je leven wil maken. Maar als via sociale media steeds vaker berichten worden gedeeld waarin betrouwbare informatie niet zo serieus wordt genomen, dan heb je een probleem. Hoe kan je je eigen mening vormen als je maar één verhaal hoort? We leven in een tijd waar desinformatie ons beïnvloedt en volgens sommigen zelfs de democratie en maatschappelijke verhoudingen onder druk zet.

Nieuwswijsheid is voor Beeld en Geluid Den Haag een vertrekpunt van veel van haar activiteiten. In workshops, seminars en in ons museum. Met een eigen Coördinator en Onderzoeker Nieuwswijsheid verzamelen we alle kennis op dit terrein en werken we met vele partners samen om nieuwswijs zijn overal bekend te maken.

Hoe houdt Beeld en Geluid Den Haag zich hiermee bezig?

De tentoonstelling in het mediamuseum laat je zien hoe nieuws wordt gemaakt en wie daar invloed op hebben. Je ontdekt welke keuzes achter het nieuws zitten, maar ook welke rol jij zelf hebt met jouw mediagedrag. Bekijk hieronder wat voor activiteiten er de komende tijd bij ons plaatsvinden.

Bekijk onze agenda

Onderwijsworkshops

In speciale workshops voor het onderwijs, is nieuwswijsheid steeds het uitgangspunt.
Dit zijn onze workshops:

1. Grens van de grap

Satire is een belangrijk middel om gevoelige en maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Maar wat de een grappig vindt, kan voor een ander beledigend zijn. Zitten er grenzen aan satire? En hoe zit dat in andere landen? In deze workshop leren we wat het betekent om te mogen zeggen en schrijven wat je wilt. 

2. Fake news

In deze workshop worden studenten getraind in het bestrijden van nepnieuws en desinformatie aan de hand van de methoden en filosofieën van onze partner DROG. De studenten maken kennis met de technieken en mechanismen die schuilgaan achter de wereld van desinformatie en zullen zelf nepnieuws maken én verspreiden.

3. Newsroom

In deze workshop zijn de leerlingen de redactie van een nieuwswebsite waarbij al deze dilemma’s voorbij komen en ze pittige keuzes moeten maken. Ze maken hun eigen video-items en met interactieve spel- en werkvormen leren de leerlingen welke krachten van invloed zijn op het nieuws en hoe keuzes van een journalist tot stand komen.

4. Medialogica

Tijdens de Masterclass Medialogica, een samenwerking tussen Human en Beeld en Geluid, laten we zien hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheden tot gevolg. Hoe werkt de totstandkoming van de publieke opinie en welke rol spelen media en wij zelf daarin?

Isdatechtzo?

Om het onderwerp nieuwswijsheid zo breed mogelijk bekend te maken, werkt Beeld en Geluid Den Haag samen met platforms waar kennis hierover wordt gedeeld met diverse doelgroepen. Zo zie en lees je op Isdatechtzo.nl laagdrempelig hoe makkelijk je nepnieuws tegenkomt en hoe je dat kan herkennen. Wij leveren verhalen voor deze handige website vol tips and tricks.

Artikelen

Lees hier enkele artikelen over nieuwswijsheid.

Samenwerkingen

Bekijk hieronder een overzicht van onze partners.

Contact