Voormalige Theosofentempel aangewezen als gemeentelijk monument

Het onderkomen van Beeld & Geluid in Den Haag kent een lange, veelzijdige geschiedenis. De gemeente is zich daar ook van bewust. Vorig week werd bekend dat zij een deel van het pand, specifiek de voormalige Theosofentempel op De Ruyterstraat 67-67a, aanwijst als monument.

Achter de karakteristieke gevel van Beeld & Geluid in Den Haag, in 1843 geopend als ‘de Bazar’, schuilt een voormalige Theosofentempel, die destijds alleen via de Ruyterstraat kon worden betreden. Architect Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923) ontleende zijn inspiratie onder meer aan het tempelcomplex van de Boroboedoer en aan Islamitische bouwkunst. In 1916 werd de Theosofentempel geopend. De vrijmetselaars hadden er hun loge. In 1994 had het gebouw haar oorspronkelijke functie grotendeels verloren en werd het bij het aanpalende museum in de Zeestraat gevoegd.

Met het verkrijgen van de monumentenstatus wordt een gebouw behouden voor toekomstige generaties. Wijzigingen of verbouwingen aan een monumentaal pand mogen de karakteristieken en waarden niet aantasten. Voor Beeld & Geluid in Den Haag is de monumentenstatus een bewijs van de culturele en historische waarde van het pand. Het conserveren van deze waarde sluit aan op de museale missie van het instituut.

De begane grond van de Theosofentempel in vroegere tijden. Deze ruimte oogt tegenwoordig nog grotendeels hetzelfde en is toegankelijk tijdens culturele programma’s in Beeld & Geluid in Den Haag.
Delen