Rechtsgeldig stemmen via het online platform van Beeld & Geluid in Den Haag

Sinds kort is het mogelijk om via het online eventplatform van Beeld & Geluid in Den Haag rechtsgeldig te stemmen. Invitado (het platform van Beeld & Geluid) is een samenwerking aangegaan met Lumi AGM (Legal Voting). Deze samenwerking biedt onze relaties de mogelijkheid binnen één virtuele omgeving een interactief online of hybride event met rechtsgeldige stemmen te organiseren.


Rechtsgeldig stemmen

We bieden al sinds de introductie van ons platform de mogelijkheid om te stemmen door middel van polls. Helaas was het tot nu toe niet mogelijk om deze als rechtsgeldige stem te laten meetellen voor bijvoorbeeld je ALV. Veel statuten stellen speciale eisen aan het stemmen en daar hebben we nu een goede oplossing voor. Met de expertise en integratie van de beproefde software van Lumi kunnen we dit nu wel.

Legal Voting

Deze rechtsgeldigheid is met name van belang bij stemmingen die doorslaggevend zijn in een beslissingsproces, zoals bij leden- en aandeelhoudersvergaderingen. Deelnemers aan events brengen hun stem gemakkelijk uit via het platform van Beeld & Geluid, waarin Lumi AGM geëmbed is. 


Je hoeft dus niet tijdens je online of hybride event opeens over te stappen naar een ander systeem. Omdat beide systemen aan de achterkant wel zijn gescheiden blijft de vereiste anonimiteit en de juridische validiteit van de stemmen voor de volle honderd procent gewaarborgd.

Wil je meer informatie over hoe je je ALV of aandeelhoudersvergadering online of hybride kan organiseren? Neem dan contact op met Beeld & Geluid voor meer informatie.

Delen