Prikkelend visueel commentaar van studenten via Beeld & Geluid in Den Haag

Via de social kanalen van Beeld & Geluid in Den Haag verschijnen vanaf september cartoons, visuele columns, memes, video’s en beeldverhalen waarin commentaar wordt geleverd op actuele kwesties. Studenten van ArtEZ maken deze visuele uitingen voor Beeld & Geluid in Den Haag . Hun beste werk is eind van dit schooljaar in het pers- en journalistieke museum ook te zien.


Elke donderdag zal er via onze socialmediakanalen altijd een commentaar op een nieuwswijs onderwerp geplaatst worden. Nieuwswijsheid staat voor weten hoe nieuws tot stand komt, het belang van vrije media inzien en herkennen hoe betrouwbaarheid van nieuws wordt beïnvloed. Dit is een belangrijke focus van Beeld & Geluid in Den Haag . Om zelf commentaar bij dat nieuws te leveren is niet de rol van Beeld & Geluid. Wel is het een platform waar de discussie wordt gevoerd over hoe je nieuws consumeert, wat je deelt en hoe je kiest wat je kan vertrouwen. Om de nieuwsconsument uit te dagen, is deze beeldcolumn een mooie aanvulling in de uitingen van het museum. Visueel commentaar kan de discussie op social media sturen, door te provoceren en satire of humor als commentaar in te zetten. 


Arjan Snijders, coördinator Nieuwswijsheid bij Beeld en geluid Den Haag: “We zien uit naar het werk van de studenten die al bewezen hebben mooi, originele en scherpe dingen te kunnen maken. Het werk mag schuren, verwarren, vragen stellen, opiniëren en verrassende verbanden leggen. Daarnaast wordt humor zeker niet geschuwd. Het mag niet discrimineren en geen des- en misinformatie bevatten, dat is iets waar we juist mensen tegen willen wapenen. Verder staat alles vrij.”


Vanaf de tweede week in september 2021 is het werk van de studenten te zien via alle social media kanalen van Beeld & Geluid in Den Haag .

Beeld & Geluid in Den Haag

Bij Beeld & Geluid in Den Haag brengen we mensen in levenden lijve samen om te onderzoeken en te bespreken hoe wij allemaal in media leven. Zo willen we bijdragen aan een open en vrije samenleving waar wederzijds begrip, aandacht, contact, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en persvrijheid kernwaarden zijn.

ArtEZ

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze – in samenwerking met anderen – maatschappelijk betekenis te geven. ArtEZ acht zich mede verantwoordelijk voor een aantrekkelijk en stimulerend cultureel klimaat en voor de culturele infrastructuur in Nederland en in het bijzonder haar vestigingsplaatsen Arnhem, Enschede en Zwolle.     

Delen