Haags bedrijfsleven, onderwijs en overheid in gesprek over de Haagse samenleving na corona

UITZENDING: Den Haag op weg naar het Nieuwe Normaal

Het is één van de meest urgente vragen van deze tijd: Hoe willen we de Haagse samenleving vormgeven nu zich door de coronacrisis een ‘nieuw normaal’ lijkt op te dringen?

Precies over die vraag gaat het drieluik Den Haag op weg naar het Nieuwe Normaal, dat wordt georganiseerd door De Maatschappij van Nijverheid en Handel, Departement ‘s Gravenhage, vanuit Beeld & Geluid in Den Haag . Met directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau, directeur Marieke Schoenmakers van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de voorzitter van het MKB-Den Haag Kim Schofaerts, wethouder Martijn Balster van de Gemeente Den Haag en vele andere experts uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs verkent de serie in drie gespreksronden het nieuwe Haagse normaal.

Want nu Den Haag voorzichtig uit de intelligente lockdown komt, is het tijd om vooruit te kijken. De hevigheid van de huidige situatie geeft aanleiding om na te denken over de toekomst. Terwijl we iedere dag lezen over sombere economische vooruitzichten, zien we aan de andere kant ook veel mooie burgerinitiatieven ontstaan.  Wat is het veelgenoemde Nieuwe Normaal en hoe willen wij hier invulling aan geven in Den Haag? Gaat het Nieuwe Normaal zorgen voor een ‘reset’, door ons hernieuwde besef over verantwoordelijkheden? Over de balans in onze samenleving, virussen, de zorg voor zieken, het redden van bedrijven of over stadsgenoten die elkaar te hulp schieten? Of zal het Nieuwe Normaal een tijdelijke opwelling zijn, en vallen systemen weer terug in hun oude patroon?

Meekijken

Aan de hand van drie thema’s geven vijftien experts hun visie, idealen en bezwaren. De drie streams zijn te volgen via het Youtubekanaal van Beeld & Geluid in Den Haag .

Thema Economie – 10 juli 2020
In de eerste sessie van vanavond stellen we de veerkrachtigheid van de Haagse Economie aan de orde.
De volgende panelleden voeren de dialoog:
Wim Kulik – Hoofd Economie Gemeente Den Haag
Katja Rusinovic – Lector Grootstedelijke Ontwikkelingen, De Haagse Hogeschool
Freija van Duijne – Futurist
Pieter Hasekamp – Directeur Centraal Planbureau
Kim Schofaerts – Voorzitter MKB-Den Haag

Thema ‘Kwaliteit van leven in Den Haag’ – 14 juli 2020
Door de crisis zijn veel burgerinitiatieven gestart in straten en wijken. Top-down besturen lijkt uit. Willen we burgerparticipatie in stand houden en stimuleren? Bij wie ligt er dan verantwoordelijkheid?
De dialoog hierover wordt gevoerd door:
Martijn Balster – Wethouder Wonen, Wijken en Welzijn van de Gemeente Den Haag
Maarten Hajer – Professor Urban Futures Universiteit Utrecht
Marieke Schoenmakers – Directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Sanne ten Bokkel Huinink -Directeur Fonds 1818
Koen Caminada – Vice decaan Campus Den Haag

Thema ‘Technologie en Innovatie’ – 16 juli 2020
In deze sessie staat de kwetsbaarheid van de stad door digitalisering centraal én dat alle bewoners digitaal moeten kunnen aanhaken. Hoe zorgen we ervoor dat in het nieuwe Haagse normaal iedereen profiteert van technologie en innovatie?
Deze dialoog wordt gevoerd door:
Marcel de Heide – Senior researcher TNO
Rosan Gompers – Bestuurslid Innovatie MKB-Den Haag
Marcel Krom – CIO Post NL / CIO Platform Nederland
Patrick van der Duin – Directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Jasper Deuten – Hoofd onderzoek Rathenau Instituut

Met medewerking van:
De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, PostNL, CIO Platform Nederland, de Gemeente Den Haag, het Centraal Planbureau, het MKB-Den Haag, Future Motions, Fonds 1818, de Haagse Hogeschool, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, het Rathenau Instituut, TNO, de Rijksuniversiteit Leiden- de Haagse Campus, de Universiteit Utrecht, Beeld & Geluid.

Delen