Internetpester aangepakt

Op 12 februari 2020 spreekt Peter R. zelf de Tweede Kamer toe bij de behandeling van zijn burgerinitiatief. Hij krijgt 5 minuten spreektijd waarin hij de rechtspositie van cybercrime slachtoffers wil verbeteren.

Peter geeft aan hoe snel de ontwikkeling van internet zijn gegaan, maar dat de ontwikkeling van de rechtsbescherming hierop is achtergebleven. Slachtoffers staan letterlijk voor een dichte deur. Hij pleit ervoor dat een aangifte voldoende zou moeten zijn voor slachtoffers om bij social media bedrijven de persoonsgegevens van de daders op te vragen en de belastende content te laten verwijderen. Omdat dit burgerinitiatief als uit 2016 stamt en het nu pas in 2020 ter sprake komt in de Tweede Kamer, sluit Peter R. af met de woorden “Er moet iets gebeuren. NU.”

Zijn volledige speech is hier terug te kijken. Gebruik het menu rechts om gelijk naar de toespraak van Peter R. te gaan vanaf minuut 10:49.

On February 12, 2020, Peter R. himself addresses the House of Representatives during the debate of his citizens’ initiative. He has 5 minutes to speak, in which he aims to improve the legal position of cybercrime victims.
Peter indicates how fast the development of the internet has gone, but that the development of legal protection has lagged behind. Victims are literally standing in front of a closed door. He argues that a police report should be sufficient for victims to request the perpetrators’ personal data from social media companies and to have the damaging content removed.
Because this citizens’ initiative dates back to 2016 and is only discussed in the House of Representatives in 2020, Peter R. concludes with the words “Something has to be done. NOW.”
His full speech can be viewed here (in Dutch). Use the menu on the right to go straight to Peter R.’s speech from minute 10:49.