Frans Meijer opgespoord: fragment 2 Vandaag met interview Peter R.

Frans Meijer is waarschijnlijk het brein geweest achter de Heineken-ontvoering. Een maand na de bevrijding van Heineken en Doderer, meldt de ondergedoken Meijer zichzelf berouwvol bij de politie in Amsterdam. Hij wordt vastgezet en krijgt gevangenisstraf. Na een jaar wordt hij overgeplaatst naar het Pieter Baan Centrum, waaruit hij in januari 1985 ontsnapt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem… Tot 1994. In de zomer van dat jaar krijgt weekblad Panorama een tip binnen over de verblijfplaats van Meijer. Hij zou in Paraguay zitten. Peter R. de Vries en fotograaf Paul Tolenaar reizen af naar Asunción, de hoofdstad van Paraguay om hem op te sporen.

Frans Meijer was probably the mastermind behind the Heineken kidnapping. Meijer, who had gone into hiding, remorsefully reports himself to the police in Amsterdam, one month after the liberation of Heineken and Doderer. He is immediately detained and put in prison. After a year he is transferred to the Pieter Baan Center, from which he escapes in January 1985. Since then, there is no trace of him to be found…
Until 1994. In the summer of that year, weekly magazine Panorama receives a tip about Meijer’s whereabouts. He is thought to live in Paraguay. Peter R. de Vries and photographer Paul Tolenaar travel to Asunción, the capital of Paraguay, to track him down.

In dit fragment van het actualiteitenprogramma 2 VANDAAG uit augustus 1994, vertelt Peter R. de Vries over het moment dat zij Meijer voor het eerst zagen staan.

In this fragment of the current affairs programme ‘2 VANDAAG’ from August 1994, Peter R. de Vries talks about the moment they first saw Meijer.

2 VANDAAG (1994) – TROS

Vlak na de aanslag op het leven van Peter R., reconstrueerde Panorama hoe hij gezorgd heeft voor de allergrootste primeur die het blad ooit gekend heeft. Je leest hun artikel hier.

Shortly after the attempt on the life of Peter R., Panorama reconstructed how he achieved the greatest scoop the magazine has ever known. You can read their article here – only in Dutch.