Eigen ontvoering

Toen Peter R. een jonge journalist van slechts 25 jaar was, werd hij ontvoerd en een nacht lang vastgehouden door twee mannen die uit waren op 2 miljoen gulden losgeld van de Telegraaf. Over deze zaak werd uiteraard ook verslag gedaan in kranten. Peter R. bewaarde de knipsels van deze ingrijpende gebeurtenis.

When Peter R. was a young journalist of just 25 years old, he was kidnapped and held for a night by two men who wanted 2 million guilders in ransom from the Telegraph. Of course, this case was also reported in newspapers. Peter R. kept the clippings of this dramatic event.

Verslag in de Telegraaf over de ontvoering van Peter R. De foto is gemaakt van zijn persoonlijke plakboek.

Report in De Telegraaf about the kidnapping of Peter R. Photo taken from his personal scrapbook.

Ruim anderhalf jaar later, toen Alfred Heineken werd ontvoerd in november 1983, schrijft Peter R. een uitgebreid stuk over zijn ervaring bij zijn eigen ontvoering. Van het eerste moment dat hij de loop van een pistool tegen zijn hoofd voelde, zijn angst toen hij werd vastgebonden, de urenlange gesprekken die hij voerde tot de rechtszaak waarin hij getuige was. De foto is gemaakt van zijn persoonlijke plakboek.

More than a year and a half later, when Alfred Heineken was kidnapped in November 1983, Peter R. writes an extensive piece about his experience during his own kidnapping. From the first moment he felt the barrel of a gun to his head, his feelings of fear as he was tied up, the hours of conversations he had, to the trial for which he witnessed. Photo taken from his personal scrapbook