De kunstwerken van Peter Alma

Bekijk hieronder de werken van Peter Alma, waaraan de gerechten uit Museumcafé Alma hun naam te danken hebben.

Peter Alma

Peter Alma is een beeldende kunstenaar. Alma is geboren in 1886 (Medan, Nederlands-Indië). Hij studeerde aan de Academie van kunst in Den Haag en de Académie Humbert in Parijs, waar hij ook Piet Mondriaan heeft leren kennen. Hierna ontstond een goede vriendschap, waarna de twee zich vestigden in Laren. In 1922 trouwde Alma met Brecht Willemse. Het huwelijk werd in 1938 ontbonden. Peter Alma overleed op 83-jarige leeftijd in Amsterdam.

De Stijl

Door zijn vriendschap met Piet Mondriaan kwam Alma in aanraking met kunstbeweging De Stijl. De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming in de kunst. Deze hervorming zie je terug in het primaire kleurgebruik en de zo eenvoudig mogelijke vormgeving. Hoewel het tijdschrift De Stijl, waarop de groepsnaam gebaseerd is, nooit meer dan 300 exemplaren heeft verkocht, heeft de groep een duidelijke invloed gehad op internationale kunst.

Loopbaan

Er ontwikkelden zich twee belangrijke kunstvormingen tijdens de carrière van Alma. Allereerst was hij een graficus die zich veel bezighield met houtwerken, zoals de linosnede. Daarnaast heeft hij zijn invloed gevestigd en uitgeoefend op de vooruitstrevende, internationale hervorming in de kunst.

Werkstaking © Pictoright Amsterdam Stedelijk Museum Amsterdam
Opvliegende vogels
Voor den achturendag
Zaag en viskom
Havenarbeider – Museum Arnhem
De Generaal
Werklozen