Over ons

Welkom bij Beeld & Geluid in Den Haag, een dependance van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid te Hilversum. Op deze pagina lees je meer over onze missie en plannen.

Missie

Bij Beeld & Geluid in Den Haag brengen we mensen in levenden lijve samen om te onderzoeken en te bespreken hoe wij allemaal in media leven. Zo willen we bijdragen aan een open en vrije samenleving waar wederzijds begrip, aandacht, contact, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en persvrijheid kernwaarden zijn.

Jaarplan Beeld & Geluid in Den Haag

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een mediawijze, open en vrije samenleving te bevorderen door:

  • een levendig platform te bieden waar heden, verleden en toekomst van communicatie, journalistiek en media door een breed en divers publiek in Den Haag en omstreken wordt ervaren, besproken en geïnterpreteerd;
  • het verzamelen, al dan niet in eigendom, het beheren en het onderzoeken en toegankelijk maken van voorwerpen, media-uitingen en data, die een collectie van nationale betekenis vormen op het gebied van communicatie, journalistiek en media en alles wat daarmee samenhangt, waaronder museale voorwerpen behorende tot het nationale culturele en industriële erfgoed, en het verrichten van al hetgeen dienstig is ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.

Twee locaties vanuit één gedachte

Beeld & Geluid wil bijdragen aan het duiden en ervaren van het belang van vrijheid van informatie en media in de breedste zin des woords. De activiteiten in Hilversum en in Den Haag worden vormgegeven vanuit dit perspectief. 

Beeld & Geluid Hilversum
Op het Media Park In Hilversum ervaren bezoekers hoe wij leven in media. Door te laten zien hoe media zich ontwikkelen en door inzichtelijk te maken hoe dit ons leven beïnvloedt. We maken bezoekers bewust van het feit dat ze niet alleen consument zijn, maar ook producent en beïnvloeder. Dat doen we onder meer via het museum, onderwijs, debatten, onderzoek en via ons groeiende archief boordevol radio, televisie, geschreven pers, videocontent en games. We werken hier intensief samen met creatieve mediamakers en bedrijven die het archief gebruiken voor uiteenlopende producties.

Beeld & Geluid in Den Haag
Den Haag, de stad waar dagelijks (internationaal) nieuws gemaakt wordt, is dé plek om politieke nieuwsvoorziening kritisch te leren beschouwen. Samen met ons publiek onderzoeken we welke rol media spelen in onze democratie en hoe ze kunnen bijdragen aan een open en vrije samenleving. Logische en actuele thema’s in Den Haag als ‘Stad van Vrede en Recht’. In ons museum staat het krachtenspel tussen politici, journalisten en belangenorganisaties, burgers en media centraal. Er zijn exposities en debatten en we ontwikkelen workshops voor jong en oud. Net als in Hilversum versterken we bewust de banden met mediamakers, met een bijzondere focus op professionals in het journalistieke domein. 

Ons museum ontvangt geen structurele (rijks- of gemeentelijke) subsidie, waardoor wij afhankelijk zijn van het genereren van eigen inkomsten en het ontvangen van giften.

Kijk hier voor meer informatie over de ANBI.

STEUN ONS DOOR TE DONEREN

Blijf op de hoogte

Mis niets meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Governance

STATUTEN

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid is een stichting, statutair opgericht in 1997 en ingeschreven in de gemeente Hilversum. De stichting oefent een krachtens de Mediawet geregelde taak uit en wordt daartoe bekostigd uit de opbrengst van bij de wet ingestelde heffingen. 

Beeld & Geluid onderschrijft de Governance Code Cultuur. Wil je meer weten hoe onze governance is ingericht? Kijk dan hier

ANBI-status

Beeld & Geluid is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI – RSIN 804548535). De status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

Kijk hier voor meer informatie over de ANBI.