Over ons

Welkom bij Beeld en Geluid Den Haag. Op deze pagina vind je onze missie, ons fundament en onze doelstellingen.

Missie

Bij Beeld en Geluid Den Haag brengen we mensen in levenden lijve samen om te onderzoeken en te bespreken hoe wij allemaal in media leven. Zo willen we bijdragen aan een open en vrije samenleving waar wederzijds begrip, aandacht, contact, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en persvrijheid kernwaarden zijn.

Jaarplan Beeld en Geluid Den Haag

Beeld en Geluid Den Haag is in juli 2019 tot stand gekomen uit de bestuurlijke samenwerking tussen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het voormalige Museum voor Communicatie (COMM).

Download hier het jaarplan voor 2021.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een mediawijze, open en vrije samenleving te bevorderen door:

  • een levendig platform te bieden waar heden, verleden en toekomst van communicatie, journalistiek en media door een breed en divers publiek in Den Haag en omstreken wordt ervaren, besproken en geïnterpreteerd;
  • het verzamelen, al dan niet in eigendom, het beheren en het onderzoeken en toegankelijk maken van voorwerpen, media-uitingen en data, die een collectie van nationale betekenis vormen op het gebied van communicatie, journalistiek en media en alles wat daarmee samenhangt, waaronder museale voorwerpen behorende tot het nationale culturele en industriële erfgoed, en het verrichten van al hetgeen dienstig is ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.

Stichting Beeld en Geluid Den Haag heeft een Culturele ANBI-status. Lees er hier meer over. 

Twee locaties vanuit één gedachte

Beeld en Geluid wil bijdragen aan het duiden en ervaren van het belang van vrijheid van informatie en media in de breedste zin des woords. De activiteiten in Hilversum en in Den Haag worden vormgegeven vanuit dit perspectief. 

Beeld en Geluid Hilversum
Op het Media Park In Hilversum ervaren bezoekers hoe wij leven in media. Door te laten zien hoe media zich ontwikkelen en door inzichtelijk te maken hoe dit ons leven beïnvloedt. We maken bezoekers bewust van het feit dat ze niet alleen consument zijn, maar ook producent en beïnvloeder. Dat doen we onder meer via het museum, onderwijs, debatten, onderzoek en via ons groeiende archief boordevol radio, televisie, geschreven pers, videocontent en games. We werken hier intensief samen met creatieve mediamakers en bedrijven die het archief gebruiken voor uiteenlopende producties.

Beeld en Geluid Den Haag
Den Haag, de stad waar dagelijks (internationaal) nieuws gemaakt wordt, is dé plek om politieke nieuwsvoorziening kritisch te leren beschouwen. Samen met ons publiek onderzoeken we welke rol media spelen in onze democratie en hoe ze kunnen bijdragen aan een open en vrije samenleving. Logische en actuele thema’s in Den Haag als ‘Stad van Vrede en Recht’. In ons museum staat het krachtenspel tussen politici, journalisten en belangenorganisaties, burgers en media centraal. Er zijn exposities en debatten en we ontwikkelen workshops voor jong en oud. Net als in Hilversum versterken we bewust de banden met mediamakers, met een bijzondere focus op professionals in het journalistieke domein. 

Blijf op de hoogte

Mis niets meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Governance

Beeld en Geluid Den Haag onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Wil je meer weten over hoe de governance van het museum is ingericht? Klik dan hier voor de Stichting Beeld en Geluid Den Haag, of hier voor voor de Stichting Museumfonds Zeestraat 80.