Over ons

Welkom bij Beeld & Geluid in Den Haag . Op deze pagina vind je onze missie, ons fundament en onze doelstellingen.

Missie

Bij Beeld & Geluid in Den Haag brengen we mensen in levenden lijve samen om te onderzoeken en te bespreken hoe wij allemaal in media leven. Zo willen we bijdragen aan een open en vrije samenleving waar wederzijds begrip, aandacht, contact, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en persvrijheid kernwaarden zijn.

Jaarplan Beeld & Geluid in Den Haag

Beeld & Geluid in Den Haag is in juli 2019 tot stand gekomen uit de bestuurlijke samenwerking tussen het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en het voormalige Museum voor Communicatie (COMM).

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een mediawijze, open en vrije samenleving te bevorderen door:

  • een levendig platform te bieden waar heden, verleden en toekomst van communicatie, journalistiek en media door een breed en divers publiek in Den Haag en omstreken wordt ervaren, besproken en geïnterpreteerd;
  • het verzamelen, al dan niet in eigendom, het beheren en het onderzoeken en toegankelijk maken van voorwerpen, media-uitingen en data, die een collectie van nationale betekenis vormen op het gebied van communicatie, journalistiek en media en alles wat daarmee samenhangt, waaronder museale voorwerpen behorende tot het nationale culturele en industriële erfgoed, en het verrichten van al hetgeen dienstig is ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.

Twee locaties vanuit één gedachte

Beeld & Geluid wil bijdragen aan het duiden en ervaren van het belang van vrijheid van informatie en media in de breedste zin des woords. De activiteiten in Hilversum en in Den Haag worden vormgegeven vanuit dit perspectief. 

Beeld & Geluid Hilversum
Op het Media Park In Hilversum ervaren bezoekers hoe wij leven in media. Door te laten zien hoe media zich ontwikkelen en door inzichtelijk te maken hoe dit ons leven beïnvloedt. We maken bezoekers bewust van het feit dat ze niet alleen consument zijn, maar ook producent en beïnvloeder. Dat doen we onder meer via het museum, onderwijs, debatten, onderzoek en via ons groeiende archief boordevol radio, televisie, geschreven pers, videocontent en games. We werken hier intensief samen met creatieve mediamakers en bedrijven die het archief gebruiken voor uiteenlopende producties.

Beeld & Geluid in Den Haag
Den Haag, de stad waar dagelijks (internationaal) nieuws gemaakt wordt, is dé plek om politieke nieuwsvoorziening kritisch te leren beschouwen. Samen met ons publiek onderzoeken we welke rol media spelen in onze democratie en hoe ze kunnen bijdragen aan een open en vrije samenleving. Logische en actuele thema’s in Den Haag als ‘Stad van Vrede en Recht’. In ons museum staat het krachtenspel tussen politici, journalisten en belangenorganisaties, burgers en media centraal. Er zijn exposities en debatten en we ontwikkelen workshops voor jong en oud. Net als in Hilversum versterken we bewust de banden met mediamakers, met een bijzondere focus op professionals in het journalistieke domein. 

Ons museum ontvangt geen structurele (rijks- of gemeentelijke) subsidie, waardoor wij afhankelijk zijn van het genereren van eigen inkomsten en het ontvangen van giften.

De Stichting Beeld & Geluid in Den Haag is een door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI instelling. Hierdoor hoeft het museum geen schenk- of erfbelasting af te dragen over ontvangen giften. Kijk hier voor meer informatie over de ANBI.

STEUN ONS DOOR TE DONEREN

Blijf op de hoogte

Mis niets meer en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Governance

Beeld & Geluid in Den Haag onderschrijft de Governance Code Cultuur.

ANBI

Stichting Beeld & Geluid in Den Haag heeft een Culturele ANBI-status. Lees er hier meer over voor het museum of hier voor de Stichting Museumfonds Zeestraat 80.