Deze website gebruikt zogeheten functionele cookies om bezoekers in staat te stellen onze website te bekijken, tevens wordt gebruik gemaakt van analytische cookies om zo geanonimiseerde bezoekersstatistieken bij te houden. We plaatsen deze cookies om te zorgen dat de website goed functioneert, we de website kunnen analyseren en verbeteren. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy policy

Ja, ik ga akkoord

Organisatie | ANBI

Op 2 juli 2019 tekenden het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Stichting Museum voor Communicatie (COMM) een overeenkomst waarin de bestuurlijke overname van COMM door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid werd bekrachtigd. COMM gaat verder onder de naam Beeld en Geluid Den Haag.

Bestuur
Het bestuur wordt ingevuld door de bestuurder van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Sevenaer. Tom De Smet van Beeld en Geluid is de algemeen directeur. Adriaan Wagenaar is zakelijk directeur.

ANBI

De Stichting Beeld en Geluid Den Haag is een door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI instelling; een Algemeen nut beogende instelling. Hierdoor hoeft het museum geen schenk- of erfbelasting af te dragen over ontvangen giften. Kijk hier voor meer informatie over de ANBI.

Beeld en Geluid Den Haag heeft geen winstoogmerk.

Gegevens
Stichting Beeld en Geluid Den Haag
Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag
T: 070-3307500
info@comm.nl
KVK nummer: 41150927

Jaarverslag

Bekijk de jaarverslagen.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel een mediawijze, open en vrije samenleving te
bevorderen door:
● een levendig platform te bieden waar heden, verleden en toekomst van
communicatie, journalistiek en media door een breed en divers publiek in
Den Haag en omstreken wordt ervaren, besproken en geïnterpreteerd;
● het verzamelen, al dan niet in eigendom, het beheren en het onderzoeken en toegankelijk maken van voorwerpen, media-uitingen en data, die een collectie van nationale betekenis vormen op het gebied van communicatie, journalistiek en media en alles wat daarmee samenhangt, waaronder museale voorwerpen behorende tot het nationale culturele en industriële erfgoed, en het verrichten van al hetgeen dienstig is ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.

● De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.
● Stichting Beeld en Geluid Den Haag heeft een Culturele ANBI-status.