Transcriptie brieven

Lees hier de transcriptie van de brief.

16 juni 1939

Lieve Moes. Hoe is het met je? 

Met mij best. Wist je dat Hans 

verloofd was met Jan Menssink? 

Morgen gaan ze de ringen kopen. 

Jan (ssst, dat hij het niet hoord dat ik hem 

Jan noem) is de vriend van Wijholt

en hij heeft gestudeerd in RotterdamV. Tante

geeft geen receptie door het verle-

den zei ze. Hij is al helang de

vriend van Hans. Oom klautert al

weer van het eene bed in het an-

dere. En, O, Moesje had geen

kinder trein kaartje voor me geno-

men! Dat ontdekte Tante Tietje

toen de conducteur kwam en 

hij zij dat wij in Den Haag

maar eens moesten properen

om het geld terug te krijgen.

Toen wij in de uitgang in Den

Haag naar de controle gingen

verwezen ze ons daar naar het

Telegraaf bureau. de koffers

gaven wij daar in bewaring

even. bij het Telegraaf bureau

kwam het in orde en kreeg

Tante 72 ½ cent terug!

Die krijg je nog van Tante Tietje.

In de trein zat (o, ja wij hadden 

toch die van 10,8!) een vreselijke 

oude dame. Toen na een poosje

haar man binnen kwam begon

ze vreselijk met hem te kiften!

en het kwam hier op neer dat

toen zij haar sjhaaltje ging

halen hij (volgens haar) alleen 

om haar te plagen hard was

weggehold en toen in de tram

gestapt en enkel om haar te

hinderen alleen naar de trein 

was gegaan! Zo kiften ze nog

een hele poos door zodat

Jean en ik er nog tam bij wa-

ren. toen ze een poos zwegen

zij Tante tegen mij: “Wapenstil-

stand!” Woensdag kom ik terug

om hoe laat weet ik nog niet.

dat word gebriefd. De groeten

van Tante Bets en heel veel

zoentjes van mij voor iedereen

(voor jou de meeste, laat Arend

het niet horen, hij is zo jaloers!)

daaaag! zoentjes van Hannie!

V Arend zal hem wel kennen! 

schrijf alsjeblieft nog gauw terug!