Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Vandaag is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Ook bij Beeld & Geluid in Den Haag staan we stil bij het feit dat racisme helaas nog steeds een probleem vormt in onze samenleving en spreken we ons uit tegen ongelijkheid, (institutionele) vooroordelen en staan we naast álle mensen van kleur die vandaag de dag nog steeds worden beoordeeld worden op de kleur van hun huid, afkomst of seksualiteit.

Kleur bekennen

De slogan ‘Kleur Bekennen’ heb je vast al eens gehoord. Tijdens de verkiezingen bijvoorbeeld, als leus van de partij BIJ1. Maar ook de samenwerking ‘Musea Bekennen Kleur’ heeft het verwerkt in de naam. Wat betekent deze leus nou eigenlijk?

Ten eerste is het een gezegde dat een politieke betekenis heeft gekregen. Iets dat je zegt tijdens het kaarten, waar de vier soorten (harten, ruiten, klaveren en schoppen) ‘kleuren’ heten, ook al zijn het geen kleuren. In het dagelijks leven betekent het simpelweg voor je mening uitkomen of de waarheid vertellen. De wens om lokaal en nationaal met racisme aan de slag te gaan is de nieuwe politieke betekenis van kleur bekennen. We kennen nu organisaties die ‘kleur bekennen’ in plaats van kleurenblind te blijven. Jarenlang was het idee dat ‘kleurenblindheid’ het beste zou zijn. Kleurenblindheid betekent dat je ‘geen kleur ziet, want iedereen is gelijk’. Door kleur te bekennen geef je iedereen de ruimte om in alle trots gekleurd te zijn en in alle trots over je ervaringen te praten, zonder mensen minderwaardig te achten.

1992 ‘Nederland Bekent Kleur’

De leus werd voor het eerst geïntroduceerd in het Nederlands politieke landschap na een enorme demonstratie tegen vreemdelingenhaat in Amsterdam. 

De demonstratie van ‘92 werd gesteund door 300 maatschappelijke organisaties en er kwamen wel 80.000 mensen op af om hun stem te laten horen. De stichting ‘Nederland bekent kleur’ werd opgericht, dat onderdeel uitmaakt van een Europees netwerk. In onze collectie hebben wij cartoons die voort zijn gekomen uit dit protest, waar zelfs de toenmalige premier Lubbers in mee liep.

Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

In een artikel van Trouw uit ‘93 staat dat terwijl de premier in ‘92 de menigte op het Museumplein toesprak, hij werd getrakteerd op een fluitconcert en bekogeld werd met tomaten, eieren en vuurwerkbommetjes. Ook toen al verliepen demonstraties tegen racisme niet zonder geweld. Zie hier de speech die Lubbers gaf tijdens de demonstratie (minus het geweld):

Beeld & Geluid in Den Haag bekent kleur

Na een bewogen jaar met talloze demonstraties tegen discriminatie, racistische incidenten in zowel het bedrijfsleven als de overheid blijft kleur bekennen enorm belangrijk. Ook Beeld & Geluid in Den Haag bekent kleur. De historie van ons gebouw, onze collectie en ons archief is omvangrijk en zit vol getuigenissen van de stappen die de Nederlandse samenleving de afgelopen 100 jaar heeft gezet. Zo heeft ons gebouw een koloniaal verleden en huizen wij ook objecten die in verband staan met racisme en discriminatie. Door deze geschiedenis te delen met het publiek hopen wij bij te dragen aan bewustwording voor iedereen.