Beroep misdaadverslaggever

Het beroep van misdaadverslaggever is bijzonder veelzijdig en niet zonder uitdaging of zelfs gevaar. Peter R. specialiseert zich steeds verder in het vak en groeit uit tot de bekendste misdaadverslaggever van ons land. Peter R. geeft het publiek graag een inkijkje in zijn werk, zoals in zijn boek ‘Beroep: Misdaadverslaggever’ uit 1992. In dit boek neemt hij de lezer mee in geruchtmakende zaken, ervaringen van slachtoffers én daders, gerechtelijke dwalingen en houdt hij de lezer een spiegel voor.

Maar naast dit beroepsmatige aspect heeft het werk van misdaadverslaggever ook een grote impact op iemands persoonlijke leven. Daarover vertelt Peter R. in de documentaire ‘Profiel: Misdaad loont’ in 2007. De hele aflevering is een portret van hem, waarin ook andere misdaadjournalisten aan het woord komen.

The profession of crime reporter is very versatile and not without challenges and even peril. Peter R. continues to specialize in this field and develops to become the most famous crime reporter of the Netherlands.
Peter R. gladly gives the audience an insight into his work, like in his 1992 book ‘Profession: Crime reporter’. In this book he takes the reader into controversial cases, experiences of both victims and culprits, miscarriages of justice and holds up a mirror to the reader.

In his book ‘Profession: Crime reporter’, Peter R. already gives the reader an extensive insight into his work. But in addition to this professional aspect, the work of a crime reporter also has a great impact on one’s personal life. Peter R. talks about this in the documentary ‘Profiel: Crime pays’ in 2007. The entire episode is a portrait of him, in which other crime journalists are interviewed as well.

In dit fragment schetst hij kort wat je te verduren hebt in zijn werk.

In this fragment he briefly outlines what you have to endure in this line of work – only in Dutch.

‘Profiel: Misdaad loont’ (2007) – KRO, HUMAN