#echtcontact

Op 3 december 2020, de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, voerde Prinses Laurentien persoonlijk gesprek over meedoen en écht contact in de (digitale) samenleving. Onder meer met presentatrice Lucille Werner en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Onder de titel ‘De drempels van écht contact’ zoekt de prinses tijdens een intiem huiskamergesprek antwoorden op prangende vragen.