GESPREK JUBILEUM ACVZ

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken sprak Noraly Beyer met Ankie Broekers-Knol, Job Cohen, documentairemaker Lidija Zelovic en toekomstbouwer Samuel over migratie en de maatschappelijke beeldvorming daarover.