Dag van de Persvrijheid Online

Bekijk hier de Dag van de Persvrijheid Online terug. Tijdens dit evenement spreken journalisten, experts en beleidsbepalers over de stand van de persvrijheid onder autoritaire regimes in het buitenland en de polariserende democratische samenleving in Nederland.