Congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’

Op donderdag 19 mei 2022 is het congres rondom het zakboek 'Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?'. Dit congres wordt georganiseerd door V&R. In het museum Beeld & Geluid in Den Haag gaan experts met elkaar in gesprek.

Dit congres staat onder leiding van dagvoorzitter Ferry Mingelen. Hij was als parlementair journalist aanwezig bij de eerste persconferentie van minister-president Piet de Jong.

Dit congres is toegankelijk voor doven en slechthorenden.

Tijd:
10.00 – 15.00 uur

Deelname:
Fysiek of digitaal

Tickets

Sprekers

Bekijk een greep uit de sprekers. De komende weken stellen wij meer sprekers aan je voor.

Ferry Mingelen

Dagvoorzitter

Ferry Mingelen is voormalig parlementair verslaggever en tv-presentator van de NOS. Hij werkte onder andere voor Den Haag Vandaag, NOVA, Nieuwsuur en gaf politiek commentaar bij Pauw & Witteman. Naast zijn indrukwekkende carrière was Ferry Mingelen als parlementair journalist aanwezig bij de eerste persconferentie van minister-president Piet de Jong op vrijdag 16 januari 1970.

Irma Sluis

Tolk Nederlandse Gebarentaal bij Nederlands Gebarencentrum

Irma tolkt tussen gesproken Nederlands, Engels en Nederlandse Gebarentaal. Zij heeft expertise in onder meer het tolken in internationale settings, congres-tolken en TV-tolken. Sinds 2022 is ze gediplomeerd coach voor tolken gebarentaal, dove mensen en andere geïnteresseerden. Daarbij geeft ze lezingen en workshops in samenwerking met dove deskundigen in het veld en is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken.

Sarah Muller

Docent/ontwikkelaar bij Nederlands Gebarencentrum

Sarah vertelt over het belang van het inzetten van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij crisiscommunicatie. En over hoe snel dove mensen geïsoleerd raken als zij geen volledige toegang hebben tot belangrijke informatie in een crisissituatie.

Geke van Velzen

Directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven

Geke is directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven. De stichting zet zich in voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat zijn er in Nederland zo’n 2,5 miljoen en dit aantal groeit nog steeds. Voordat Van Velzen naar Stichting Lezen en Schrijven kwam, werkte zij in New York als senior adviseur op het terrein van hoger onderwijs. Daarvoor was zij secretaris van de Hogeschool van Amsterdam en van Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte zij in de politiek en in de consultancy voor de publieke sector.

Hans

Ervaringsdeskundige taalachterstand

Als kind verhuisde het gezin waarin Hans opgroeide vaak. Daardoor ging hij naar verschillende scholen. Onder meer daardoor liep hij een taalachterstand op. Tegenwoordig helpt hij bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties om hun dienstverlening toegankelijker en hun communicatie eenvoudiger te maken. Ook wil hij met zijn verhaal andere mensen inspireren die moeite hebben met lezen en schrijven.

Edwin van den Berg

Verslaggever NOS Journaal

Edwin werkt als verslaggever bij de binnenlandredactie van het NOS Journaal. Hij heeft veel ervaring met verslaggeving van grote incidenten. En daarmee met het volgen van persbijeenkomsten bij rampen. Hij werkte eerder bij RTV Noord-Holland, het huidige NH Nieuws. Edwin begon in 2005 bij de NOS als bureauredacteur en werd daarna verslaggever.

Hans Faber

Oprichter en media-adviseur bij Namens de Familie

Namens de Familie is de hulporganisatie die slachtoffers en nabestaanden ondersteunt in de omgang met media. Hans was journalist voor onder meer de Volkskrant en Het Financiële Dagblad. Daarnaast is hij gekozen tot ‘Communicatieman van het Jaar 2021’ door de vakjury van Logeion.

Hans Bleijerveld

Directeur Bijzondere Uitvaarten bij Monuta

Hans geeft als directeur bij Monuta leiding aan het Team Bijzondere Uitvaarten. Dit team is speciaal opgeleid om in bijzondere situaties efficiënt en professioneel te kunnen handelen. Het team werd o.a. ingezet bij de MH17, diverse gezinsdrama’s en de uitvaarten van Burgemeester Van der Laan en Peter R. de Vries. Naast het verzorgen van uitvaarten richt het team zich ook op de organisatie van (nationale) herdenkingen, stille tochten, informatiebijeenkomsten, opvang van nabestaanden en persconferenties.

Henrik de Groot

Protocol-expert, oud-chef Protocol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Henrik was chef Kabinet burgemeester Den Haag en chef Protocol van de minister van BZK. In de laatste functie organiseerde hij de herdenkingsbijeenkomsten van de vuurwerkramp in Enschede (2000) en half jaar later die van de brand in Volendam. Zijn handboek Protocol verscheen in 2001 en is het Nederlandse standaardwerk op het terrein van de organisatie van officiële en formele ontvangsten en bijeenkomsten. Henrik is als gastdocent verbonden aan onder andere Clingendael Academy, Bestuursacademie Nederland en de EU-Academy voor Disastermanagement.

Datum
19 mei '22
Tijdstip
10:00
Locatie:
Live of online
Delen